Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden

Zaterdag, 22 Juni 2024 

Over de stichting

Doelstellingen


Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden is een culturele instelling, in de negentiger jaren van de vorige eeuw opgericht met de volgende doelstellingen:


1.
Het bevorderen van de belangstelling voor de historische cartografie in ruime zin. Daartoe streeft de Stichting ernaar aanwezig te zijn op locaties waar geÔnteresseerden samen komen, zoals culturele manifestaties, tentoonstellingen en antiquarenbeurzen en vanuit een historisch en/of cartografisch invalshoek adviseren en bemiddelen bij het opzetten en begeleiden van dergelijke evenementen.

 

2.
Het bevorderen van historisch-cartografisch onderzoek. Onderzoekers die voor hun vorserswerk middelen ontberen met name bij het verwerven van afbeeldingen, kunnen bij de Stichting een aanvraag indienen voor financiŽle ondersteuning. Alvorens voor subsidietoewijzing in aanmerking te komen zal betreffend onderzoeksproject op zijn inhoudelijke merites worden beoordeeld. Een subsidieverzoek moet vergezeld gaan van een gespecificeerde begroting.

 

3.
Naast bevordering van wetenschappelijk onderzoek wil de Stichting ook meer populariserend onderzoek stimuleren met name gericht op het ontwikkelen van educatief materiaal in brede zin voor basis- en middelbaar onderwijs om zo haar eerste doelstelling ook onder jongeren uit te dragen en op deze manier een bijdrage te leveren.

 

Deze doelstellingen te realiseren is alleen mogelijk, indien voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Door een aantal sponsors zijn wij in staat gesteld de stichting te starten en zo een begin te maken met het uitdragen van onze doelstellingen. Daarnaast heeft de stichting in de afgelopen jaren door het organiseren van de Eurpean Map Fair fondsen verworven.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

H.H. van de Bosch: Voorzitter

J.P.C. van Egeraat: Secretaris

M.V. Dorigo: Penningmeester

M.J.P.W. Franssen: Bestuurslid

Adres

Witrijtseweg 16 5571XJ Bergeijk

Email

dorigo.mv@freeler.nl

Fiscaalnummer

8059.87.241

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, noch voor andere werkzaamheden.